Contact

Unde ne găsești

 • Adresa

  BUDUȘAN & ASOCIAȚII
  Calea Dorobanților nr. 43, etaj 1, ap. 2, Sector 1,
  București, România

 • Telefon

  021 230 5088

 • Fax

  021 316 8394

Program birou

Aveți întrebări?

Cele mai des întâlnite întrebări

Comunicările dintre avocat și client, precum și comunicările cu un potențial client în scopul contractării de servicii juridice, sunt confidențiale. Toate documentele, datele și informațiile furnizate avocatului în scopul definirii obiectului serviciilor avocațiale, al evaluării și, după caz, prestării serviciilor profesionale, precum și toate aspectele cauzei încredințate, fac obiectul secretului profesional și nu pot fi divulgate terților fără acordul clientului, cu excepția situațiilor încare legea, o hotărâre a unui organ jurisdicțional competent, ori reglementările specifice profesiei de avocat o impun.

Avocatul nu poate angaja clienți are căror interese sunt în conflict cu interesele unor clienti preexistenți. În acest scop, anterior angajării unei cauze, avocatul va face o evaluare preliminară pentru a verifica existența unui potențial conflict de interese.

Evaluarea preliminară este analiza pe care o face avocatul asupra informațiilor inițiale comunicate de un potențial client, în vederea verificării existenței vreunui conflict de interese, precum și a definirii necesarului de servicii juridice al potențialului client. În urma evaluării preliminare, firma poate decide să accepte sau nu inițierea unei relații contractuale avocat-client cu un potențial client.

Hai să vorbim

Solicită o consultație

  error: Content is protected !!