1 – Ce este secretul profesional al avocatului?

Comunicările dintre avocat și client, precum și comunicările cu un potențial client în scopul contractării de servicii juridice, sunt confidențiale. Toate documentele, datele și informațiile furnizate avocatului în scopul definirii obiectului serviciilor avocațiale, al evaluării și, după caz, prestării serviciilor profesionale, precum și toate aspectele cauzei încredințate, fac obiectul secretului profesional și nu pot fi divulgate terților fără acordul clientului, cu excepția situațiilor încare legea, o hotărâre a unui organ jurisdicțional competent, ori reglementările specifice profesiei de avocat o impun.

error: Content is protected !!