2 – Cum sunt gestionate conflictele de interese?

Avocatul nu poate angaja clienți are căror interese sunt în conflict cu interesele unor clienti preexistenți. În acest scop, anterior angajării unei cauze, avocatul va face o evaluare preliminară pentru a verifica existența unui potențial conflict de interese.

error: Content is protected !!