Termeni și condiții

Condiții de Utilizare

Introducere. Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.budusan.ro de către potențialii utilizatori. Prin termenul „utilizator” se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa Site-ul. Prin termenul „BA” se înțelege BUDUȘAN ȘI ASOCIAȚII S.P.A.R.L., având sediul profesional în București, Calea Dorobanților nr. 43 ap. 2, etaj 1, sector 1, cod poștal 010553, cod de înregistrare fiscală RO 21410127, autorizată prin Decizia Baroului București nr. 2868/20.12.2019.

Acceptarea condițiilor. Accesarea website-ului www.budusan.ro și/sau a oricărei pagini a acestuia (denumit în continuare „Site”) echivalează cu exprimarea acordului pentru prezentele Condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții de utilizare, nu accesați acest Site.

Scopul utilizării Site-ului. Site-ul nostru pune la dispoziție o serie de informații despre firma de avocatură Budușan și Asociații SPARL, în scop informativ general. Accesul și utilizarea Site-ului sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor, pentru identificarea informațiilor necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil.

Nimic din conținutul Site-ului nu reprezintă și nu poate fi considerat a reprezenta un îndemn sau o ofertă/solicitare de prestare a unor servicii avocațiale către utilizator și nici acceptarea vreunui angajament de prestare a unor asemenea servicii. Deși s-au depus toate diligențele rezonabile în acest sens, caracterul exact și complet al informațiilor din Site nu este garantat. Continutul Site-ului, a informațiilor sau altor materiale prezentate nu reprezintă o consultanță juridică sau un contract de asistență juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

BA nu îsi asuma nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană și exclude în mod expres orice răspundere pentru orice daune, directe sau indirecte, suferite ca urmare a accesării Site-ului și/sau a utilizării conținutului.

Proprietatea Intelectuală. Drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală inclusiv, exemplificativ și fără limitare, asupra conținutului Site-ului, denumirii, imaginilor, semnelor grafice, logo-urilor, emblemelor, mărcilor de servicii utilizate aparțin exclusiv BA. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de BA. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului Site-ului în orice scop în lipsa acordului prealabil scris al BA. Reproducerea conținutului Site-ului, sau al oricăror elemente și informații de pe Site, este strict interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale BA, supusă sancțiunilor legii civile și, după caz, penale. BA își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura Site-ului în orice moment și fără informare prealabilă.

Excluderea răspunderii. Conținutul informațiilor realizează o descriere generală a activității și serviciilor BA. BA nu acordă nicio garanție cu privire la: evitarea utilizării anevoioase sau întreruperea în utilizare a Site-ului; neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea Site-ului; inexistența virusurilor, a spyware ori a oricăror altor componente digitale care ar putea dăuna utilizatorilor. BA nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea Site-ului.

Utilizarea conform scopului. Site-ul poate fi utilizat numai în scopul informativ în care a fost pus la dispoziție. BA își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor care folosesc Site-ul pentru activități neautorizate.

Informațiile Personale și GDPR. Datele personale ale utilizatorilor sunt protejate conform legii. Ori de câte ori prin intermediul Site-ului vă sunt solicitate informații personale, acestea au ca scop identificarea dvs. sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe Site. Vă îndemnăm să consultați Politica de Confidențialitate publicată pe Site pentru o informare detaliată.

Legătura cu alte site-uri web. Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de BA relevante, dar care nu se află sub controlul sau coordonarea sa. În cazul accesării și utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica termenii și condițiile de utilizare corespunzătoare ale respectivelor site-uri web.

Contact. Pentru orice clarificări necesare în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea Site-ului și la protecția utilizării vă rugăm să utilizați secțiunea „Contact” din Site pentru a ne contacta.

Legea și jurisdicția. Prezentele Condiții sunt guvernate de legea română și supuse jurisdicției instanțelor competente material din Municipiul București.

error: Content is protected !!