Reglementare

Reglementare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc. In nibh ipsum, blandit id faucibus ac, finibus vitae dui.

Practice Image
Practice Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc.

  • Pellentesque ultricies nibh
  • Ultricies nibh pellen
  • Ultricies nibh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc.

Comunicările dintre avocat și client, precum și comunicările cu un potențial client în scopul contractării de servicii juridice, sunt confidențiale. Toate documentele, datele și informațiile furnizate avocatului în scopul definirii obiectului serviciilor avocațiale, al evaluării și, după caz, prestării serviciilor profesionale, precum și toate aspectele cauzei încredințate, fac obiectul secretului profesional și nu pot fi divulgate terților fără acordul clientului, cu excepția situațiilor încare legea, o hotărâre a unui organ jurisdicțional competent, ori reglementările specifice profesiei de avocat o impun.

Avocatul nu poate angaja clienți are căror interese sunt în conflict cu interesele unor clienti preexistenți. În acest scop, anterior angajării unei cauze, avocatul va face o evaluare preliminară pentru a verifica existența unui potențial conflict de interese.

Evaluarea preliminară este analiza pe care o face avocatul asupra informațiilor inițiale comunicate de un potențial client, în vederea verificării existenței vreunui conflict de interese, precum și a definirii necesarului de servicii juridice al potențialului client. În urma evaluării preliminare, firma poate decide să accepte sau nu inițierea unei relații contractuale avocat-client cu un potențial client.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc.

Echipa

error: Content is protected !!